Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Thông báo phát sóng kênh OPT1 trên hệ thống số VTVcab

Từ ngày 01/10/2018, Truyền hình Cáp Việt Nam phát sóng kênh mới trên hệ thống số VTVcab toàn quốc, cụ thể như sau:
- Phát sóng kênh OPT1 tín hiệu HD tại vị trí số 178, tần số 778 Mhz
Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết.