Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2018

Khi gặp thông báo "Vượt quá số lượng thiết bị trên một tài khoản” phải xử lý như thế nào?

Khi gặp thông báo "Vượt quá số lượng thiết bị trên một tài khoản”, quý khách xem hướng dẫn thác tác dưới đây.
Khi đăng nhập vào thiết bị và nhận được thông báo "Vượt quá số lượng thiết bị trên một tài khoản" có nghĩa là tài khoản của quý khách đã đăng nhập quá 02 thiết bị. Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài CSKH 19001515 (1000đ/phút) để được hỗ trợ.