Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Lịch tường thuật trực tiếp Bóng rổ tuần từ ngày 19/11 đến 25/11/2018

ĐÓN XEM LỊCH TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP BÓNG RỔ TRÊN VTVCAB.
CHÚ Ý : LỊCH PHÁT SÓNG CÓ THỂ THAY ĐỔI SO VỚI DỰ KIẾN
VTVCAB