Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Thông báo mở miễn phí kênh VTV5 HD, VTV6 HD trên VTVcab ON


Từ ngày 22/09/2018 đến 16/12/2018, Truyền hình Cáp Việt Nam mở miễn phí kênh VTV5 HD& VTV6 HD trên dịch vụ VTVcab ON
Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết.
VTVCab