Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

[VTVcab] - Thông báo phát sóng kênh truyền hình đặc sắc trên hệ thống truyền hình cáp và hệ thống truyền hình số

Từ ngày 01/02/2019, VTVcab phát sóng các kênh truyền hình quốc tế đặc sắc trên hệ thống truyền hình cáp và truyền hình số. Danh sách các kênh được phát sóng thêm mới cụ thể như sau:
VTVcab trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết.
VTVcab