Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Phát sóng VTVcab 14 - V Shopping trên hệ thống truyền hình cáp và truyền hình số


Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng thông báo phát sóng kênh VTVcab 14 - V Shopping trên hệ thống truyền hình cáp và truyền hình số:
Từ ngày 01/03/2019, Truyền hình Cáp Việt Nam phát sóng kênh VTVcab 14 - V Shopping trên hệ thống truyền hình cáp tại Hà Nội và truyền hình số toàn quốc, cụ thể như sau:

-Truyền hình cáp tại Hà Nội: Vị trí : 12 --- Tần số (Mhz): 154.25
-Truyền hình số toàn quốc:   Vị trí : 26 ---Tần số (Mhz): 786
Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng thông báo để khách hàng được biết.
VTVcab