Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Thông báo mời thầu gói thầu “Cung cấp license bản quyền phần mềm phân tích trận đấu”

Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu “Cung cấp license bản quyền phần mềm phân tích trận đấu” thuộc kế hoạch “Mua sắm license bản quyền phần mềm libero phục vụ phân tích trận đấu, bình luận trong thể thao và phần mềm arena phục vụ phân tích trực tiếp bóng đá cho VTVcab”.

Xin mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tới tham dự đấu thầu gói thầu trên. Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin và mua hồ sơ mời thầu tại:

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

Địa chỉ: Toà nhà VTV - số 3/84 đường Ngọc Khánh - phường Giảng Võ - Quận Ba Đình

- TP. Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: 04 37717675; Fax: 04 38317364

Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với một khoản lệ phí (không hoàn lại) là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng Việt Nam) tại địa chỉ trên.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ, ngày 01 tháng 3 năm 2019 đến trước 9 giờ, ngày 12 tháng 3 năm 2019 (trong giờ hành chính).

- Thời gian đóng thầu: 9h00 ngày 12 tháng 3 năm 2019.

- Thời gian mở thầu: 09h30 ngày 12 tháng 3 năm 2019.


- Giá trị bảo đảm dự thầu: 52.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi hai triệu đồng Việt Nam).
VTVcab