Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Thông báo mời thầu: Gói thầu “Cung cấp Node quang”


Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu “Cung cấp Node quang” thuộc kế hoạch “Mua sắm Node quang phục vụ bảo hành bảo trì mạng cáp tại Hà Nội và các tỉnh đợt 1 năm 2019”
Xin mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tới tham dự đấu thầu gói thầu trên. Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin và mua hồ sơ mời thầu tại:

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 3/84 Ngọc Khánh – Phường Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội.

Điện thoại: 024 37717675; Fax : 024 38317364.

Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với một khoản lệ phí (không hoàn lại) là  1.000.000 đồng (Một triệu đồng) tại địa chỉ trên.

Trước khi nộp HSDT nhà thầu phải đóng đảm bảo dự thầu với số tiền: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng).

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ  8 giờ, ngày 05 tháng 3 năm 2019 đến trước 9 giờ, ngày 19 tháng 3 năm 2019 (trong giờ hành chính).

- Thời gian đóng thầu: 9h00 ngày 19 tháng 3 năm 2019.


- Thời gian mở thầu: 9h30 ngày 19 tháng 3 năm 2019.
VTVcab