Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

ĐẶC BIỆT - LẦN ĐẦU TIÊN PHÁT SÓNG TRÊN VTVCAB4


Khời nguồn của sáng tạo, khởi nguồn của tình yêu, khởi nguồn của đam mê, những trải nghiệm tuyệt vời đặc biệt - Lần đầu tiền trên VTVcab 4 tháng 8 này